Project 1: Ieder kind een boek

We hebben in 2011 en 2013  boeken geschonken aan scholen in Suriname om schoolbibliotheken op te zetten. Tevens schenken we boeken aan individuen in Nederland om de taal te leren en daarmee kennis en integratie in de Nederlandse maatschappij te bevorderen.

In maart 2017 hebben we boeken geschonken aan een school voor voortgezet onderwijs met een ISK (Internationale Schakel Klas) afdeling in Assen voor het opzetten van een schoolbibliotheek.