Methodiek

Om sturing te geven aan de ambulante hulpverlening en het logeerhuis De Jouderij, werken we volgens het sociaal competentie model, Equipe en YOUTURN, Samen Veilig, Interculturele gespreksvoering en oplossingsgericht werken.

Wij hebben ruime positieve ervaring met deze methodieken en passen deze toe tijdens de ambulante begeleiding en begeleiding van het individu ten tijde van hun logeer dag(en) in het logeerhuis.

De deskundigheid van Stichting Jouderij Global ligt op het gebied van:

  • Begeleiden van jongeren met gedragsproblematiek
  • Begeleiden van multi- problem (cultuur) gezinnen
  • Begeleiden bij dag- en vrijetijdsbesteding
  • Vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • Vergroten van het netwerk
  • Werken volgens interculturele gespreksvoering en oplossingsgericht werken
  • Werken volgens EQUIP en YOUTURN methodiek en het sociaal competentiemodel
  • Het individu staat centraal, de kernwaarden van stichting Jouderij Global zijn onze leidraad