Vrijwillige Projecten

Daar waar nood is en hulp noodzakelijk!

 

 

 

Onze vrijwillige projecten zijn kleinschalig en gericht op humanitaire noodhulp en onderwijsactiviteiten. Dit kan zowel in Nederland als in het buitenland zijn. Wij zetten ons belangeloos in voor mensen die dringend hulp of een steuntje in de rug nodig hebben.

Wij werken met vrijwilligers uit het netwerk van Stichting Jouderij Global. De vrijwilligers zamelen boeken, kleding, huishoudelijke artikelen en speelgoed in. Vervolgens zorgen wij dat dit bij individuen en/of andere stichtingen terecht komen. We werken samen met andere kleine liefdadigheidsorganisaties en met initiatieven van individuen.  Dit is kleinschalig, effectief en laagdrempelig.  Daarnaast zijn er op deze manier lage onkosten. De onkosten die wij maken voor de vrijwillige projecten is voornamelijk nodig voor het vervoeren van de goederen. Hierdoor houdt Jouderij Global de kosten zo laag mogelijk. Donaties en sponsoring wordt optimaal ten gunste van de projecten gebruikt. Geld blijft niet aan de strijkstok hangen.

De vrijwilligers ontvangen geen onkosten vergoeding. Zij zetten zich in voor de activiteiten en zorgen ook voor financiering van de projecten door sponsoring en donaties uit het netwerk. Zonder hun inzet en inspanning kan de stichting de projecten niet waarmaken.

In de nieuwsbrief ‘Het Jouderij Journaal’, leest u meer over de structurele projecten en de kleine initiatieven.

Hieronder staan projecten waar we ons voor inzetten of ingezet hebben.

Project 1: Ieder Kind Een Boek

Project 2: Happy Hugs 4 Kids

Project 3: Home Sweet Home

 

Overige projecten

December 2016: Voedsel kerstpakketten geschonken aan de Voedselbank Oost-Groningen;

Januari 2017: Winterkleding voor vluchtelingen in Griekenland;

Maart 2017 : Schoolbibliotheek opzetten op een ISK school in Assen.