Missie & Visie

Missie

De stichting heeft als doel om jongeren en hun (pleeg)ouders  en /of  individuen met een hulpvraag te ondersteunen en perspectief te bieden. We doen dit door hen te voorzien in advies, begeleiding en coaching op het gebied van:

  • Onderwijs
  • Opvoeding
  • Zinvolle dagbesteding (arbeid, school, spel en sport)
  • Persoonlijke verzorging
  • Sociale contacten en sociale vaardigheden
  • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Visie

De stichting vindt dat elk kind het recht heeft op een veilige, positieve leef- en leeromgeving. Wij trachten dit doel te bereiken door een intensieve samenwerking met het sociale netwerk van de cliënt, professionals, studenten en vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk extra aandacht te besteden aan het sociale netwerk van de cliënt, omdat zij langer in beeld blijven dan professionals.

De kracht van de stichting ligt in het directe contact en in een intensieve samenwerking met alle betrokkenen. Wij streven naar een behandeling op maat, zo kort als mogelijk en zo lang als het noodzakelijk is.