Aanbod en werkwijze

We bieden begeleiding en ondersteuning aan op de hulpvraag van het individu of gezin. Samen formuleren wij de hulpvraag en komen tot concrete werk- en/of  leerdoelen. Het doel is dat het individu perspectief en regie ervaart om zo zelfstandig als mogelijk te functioneren.

 

Individuele begeleiding
Tijdens de individuele begeleiding richten wij ons op; het ontwikkelen van sociale vaardigheden, weerbaarheidstrainingen, vergroten van zelfredzaamheid, structuur brengen in dagelijkse routine, ondersteunen bij administratie van financiën, budgetteren en het huishouden. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij; dagbesteding, huiswerkbegeleiding, vrijetijdsbesteding en lichamelijke beweging. 

Gezinsondersteuning
Bij gezinsondersteuning richten wij ons op; ambulante begeleiding en ondersteuning in de opvoeding binnen twee culturen. Binnen de hulpvraag kijken wij naar de krachten en mogelijkheden binnen het gezin. Daarnaast stimuleren wij contact met het sociale netwerk ter ondersteuning van het gezin.

De ambulante hulpverlening
Het ambulante hulpverleningsbureau is kleinschalig opgezet met als doel de lijntjes kort en overzichtelijk te houden, persoonlijke benadering en laagdrempelige samenwerking. Onze werkwijze is erop gericht dat de begeleiding zo kort mogelijk duurt en zo lang duurt als noodzakelijk is.

De hulpvraag is het uitgangspunt om leer- en werkdoelen te formuleren. Hierbij kijken we naar de krachten en valkuilen van de cliënt en wat de mogelijkheden zijn. Wij werken volgens het competentiemodel waarbij wij uitgaan van het herstel, balans van vaardigheden en ontwikkelingstaken.

Het resultaat is dat de cliënt tot probleembesef en nieuwe inzichten komt door te werken aan mogelijkheden.

Hoe meld u zich aan?
Wanneer u zich bij ons aanmeld via info@stichtingjouderijglobal.com dan volgt er een kennismaking en een oriënterend gesprek. Heeft u een indicatie dan volgt er een intake gesprek. Indien u niet beschikt over een indicatie, dan vragen wij dit voor u aan.

Er wordt een zorgovereenkomst afgesloten aan de hand van de indicatie. Waarnaar er een plan van aanpak wordt geschreven, een hulpvraag wordt geformuleert en er samen aan de slag wordt gegaan met de werk- en leerdoelen.