Home

Jongeren, Ouderen en Jij!

Welkom op de website van Stichting Jouderij Global.

Stichting Jouderij Global is een kleinschalige organisatie dat naast een ambulante hulpverleningsbureau en logeerhuis De Jouderij, tevens vrijwillige projecten beheert.

De hulpverleners zijn geregistreerde jeugdzorgwerkers bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), vrijwilligers met VOG en studenten (MBO en HBO) die opgeleid worden tot professionele hulpverleners.

Stichting Jouderij Global biedt ambulante hulpverlening op het gebied van advies, begeleiding en coaching aan individuen en hun (pleeg)ouders, gezinnen en individuen met een hulpvraag. Bijvoorbeeld voor mensen die zich belemmerd en beperkt voelen in hun dagelijks functioneren. Stichting Jouderij Global zet zich ook in voor gezinnen met een migranten achtergrond. Hierbij richt de begeleiding zich op een interculturele aanpak dat aansluit bij het opgroeien in twee culturen en de opvoeding in het gezin.

Het logeerhuis is opgezet in een huiselijke sfeer, is kleinschalig en individueel. Het logeerhuis is landelijk gelegen aan een bosrijke omgeving. Op het terrein is van alles te doen en worden er activiteiten ondernomen.

De vrijwillige projecten zijn gericht op onderwijsactiviteiten  en humanitaire projecten in Nederland en het buitenland: zoals schoolbibliotheken opzetten, knuffels en speelgoed voor kinderen in vluchtelingenkampen en huishoudelijke spullen en kleding voor mensen die dat hard nodig hebben.

Wilt u meer weten over de ambulante hulpverlening, het logeerhuis en de vrijwillige projecten? Deze informatie is te vinden onder diensten.