Over Jouderij Global

 

 

 

 

In 2013 is Stichting Jouderij Global opgericht om aan de vraag naar persoonlijke benadering in de hulpverlening te voldoen.
Wij bieden dit door de lijntjes kort en persoonlijk te houden zodat de drempel laag is voor mensen met een hulpvraag.
Vanwege de complexe wet- en regelgeving in de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg
ervaren mensen de weg naar de hulpverlening vaak als een belemmering.

Om aan de vraag naar persoonlijke benadering te voldoen werkt de stichting vanuit haar missie, visie en kernwaarden. Hierbij willen wij jongeren en ouderen perspectief bieden door een veilig leef-en leerklimaat te creëren. De stichting bereikt dit doel door betrokken, bevlogen en nauwe samenwerking hoog in het vaandel te hebben staan.

We passen erkende methodieken toe waarin we ervaren en professioneel zijn.
Daarnaast bieden we zorg op maat en werken we met werk- en leerdoelen bij de hulpvraag van het individu.
De stichting zet zich in voor de sociaal pedagogische hulpverlening en biedt drie primaire diensten aan:

  • Ambulante hulpverlening.
  • Logeerhuis
  • Vrijwillige projecten

Samen met vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, studenten en ouders zetten wij ons mensen die ambulante begeleiding, hulp en ondersteuning nodig hebben ten dienste te zijn.

 

 

 

Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Ingrid Algoe, oprichtster van stichting Jouderij Global.

Jouderij staat voor Jongeren, Ouderen en Jij.

Ik ben een enthousiaste, betrokken en deskundig sociaal pedagogische hulpverlener, ingeschreven in het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd(SKJ). Ik heb ruime ervaring met(pleeg) kinderen, jongeren met gedragsproblematiek, individuen met een hulpvraag en hun sociaal netwerk.

Ik heb o.a. gewerkt in een Justitiële jeugdinrichting en jeugdzorg instelling, een jeugdbeschermingsinstelling, de gemeente en last but not least ben ik ook (pleeg)ouder. Ik heb ruime werkervaring met gedragsproblematiek, intercultureel werken en methodisch begeleiden. Ik heb diverse trainingen verzorgd. Tevens spreek ik meerdere talen en ik ben ook praktijkbegeleider voor hulpverleners(MBO en HBO) in opleiding. Ruime ervaring en passie dus, voor het vak van sociaal pedagogische hulpverlening.

Mocht u na het lezen van de de website nog informatie wensen dan kunt u contact opnemen met de stichting via info@stichtingjouderijglobal.com

Hopende u ten dienste te kunnen zijn,

met vriendelijke groet,

Ingrid Algoe ,