Kernwaarden

 

 

 

 

De kernwaarden van Jouderij Gobal zijn onze lijdraad evanals onze missie en visie.

Betrokkenheid;

 • Er is een nauwe betrokkenheid tussen het individu, het netwerk en de hulpverlener(s).
 • Medewerkers hebben voldoende aandacht voor de leerdoelen, krachten, valkuilen en competenties van de cliënt.

Hartelijkheid;

 • Gelijkwaardigheid tussen alle cliënten en professionals staat hoog in het vaandel.
 • Er is wederzijds respect voor elkaar en voor elkaars cultuur.

 Transparant;

 • Het persoonlijk en professioneel netwerk, worden op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het individu binnen de ambulante hulpverlening en het logeerhuis.
 • Elk jaar wordt er een jaarverslag gepubliceerd.
 • Er wordt gewerkt met een cliëntendossier wat nauwkeurig wordt bijgehouden en inzichtelijk is voor de cliënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Privacy van de cliënt wordt gewaarborgd.

Professioneel;

We werken met;

 • gediplomeerde medewerkers met voldoende werkervaring.
 • deskundigheidsbevordering van (toekomstige) hulpverleners.
 • geregistreerde professionals.
 • Verklaring Omtrent Gedrag.